fbpx

Plan voor de preventie van beroepsrisico’s in de horeca

Plan de prevención de riesgos laborales hostelería

Een plan voor de preventie van beroepsrisico’s voor de horeca is een zeer belangrijke strategie. Het overweegt de bescherming die elk bedrijf moet de werknemer garanderen dat hij geen arbeidsongeval kan krijgen.

In het algemeen stellen bedrijven een handleiding op voor de preventie van beroepsrisico’s in de horeca, waarin de voorwaarden voor elke functie en de verplichtingen van het bedrijf zijn vastgelegd.

Vervolgens ontdekt u alles wat te maken heeft met basisaspecten van preventie, risico’s in de horeca en het belang van de voorbereiding op mogelijke risicofactoren.

De meest elementaire in de preventie van beroepsrisico’s in de horeca

Lo más básico en la prevención riesgos laborales hostelería

Een van de meest fundamentele aspecten, wat betreft de preventie van beroepsrisico’s in de horeca, heeft betrekking op Wet op de preventie van beroepsrisico’s, waarin de plichten van het bedrijf ten opzichte van de werknemer zijn vastgelegd.

Bovendien zal een handleiding voor de preventie van beroepsrisico’s in de horeca ervoor zorgen dat de maatregelen ter preventie van beroepsrisico’s op passende wijze worden uitgevoerd.

Beroepsrisico’s in restaurants die tot de inrichting behoren

Riesgos laborales en restaurantes propios del establecimiento

Er zijn verschillende beroepsrisico’s in restaurants die specifiek zijn voor de vestiging, die voorkom jezelf door het gebruik van een handboek voor beroepsmatige risicopreventie te implementeren en de gezondheid van de werknemers te verzekeren.

Onder de beroepsrisico’s in restaurants hebben we een eigen vestiging:

Watervallen

Een van de meest voorkomende beroepsrisico’s is een valpartij, die van tweeërlei aard kan zijn:

 • Valt op hetzelfde niveau door vuile vloeren, gebroken tegels, voedselresten en gebrek aan verlichting.
 • Valt op verschillende niveaus die een groter risico vormen en te wijten zijn aan het ontoereikende gebruik van werktuigen die worden gebruikt om objecten te bereiken of werkzaamheden in verhoogde ruimtes uit te voeren.

Enkele aanbevelingen voor de preventie van beroepsrisico’s in de horeca als gevolg van valpartijen zijn:

  • Met de juiste snelheid lopen en je omgeving observeren.
  • Morsen opruimen van voedsel als ze eenmaal voorkomen.
  • Het repareren van vloeren in ontoereikende omstandigheden.
  • Gebruik anti-slip schoenen.
  • Plaats preventiemeldingen bij het schoonmaken van de vloer en als de vloer nat is.
  • Gebruik geschikte apparatuur om in hoge ruimtes te werken.
  • Zorg voor de stabiliteit van de trap voordat ze worden geüpload.
  • Plaats de ladder niet in de buurt van deuren of ruimtes waar klantenverkeer is.
  • Gebruik geen trappen op oneffen vloeren.

Snijdt of blaast

Snijwonden of blauwe plekken zijn een andere beroepsmatige risicofactor in restaurants, veroorzaakt door het gebruik van scherp, snijdend gereedschap, zoals messen, scharen, scherpkantbakken, blenders, snijmachines en verwend gereedschap.

Onder de tips die we hebben om snijwonden of klappen te voorkomen:

 • Bewaar handmatig snijgereedschap goed geslepen.
 • Gebruik de juiste messen voor het werk.
 • Gebruik het gereedschap om te snijden in ruimtes met goede verlichting.
 • Controleer of hulpmachines zoals snijmachines goed worden onderhouden.
 • Gereedschap weggooien om ze in slechte staat te brengen.

Elektriciteit

Elektriciteit is een ander actueel beroepsrisico dat zorgvuldig moet worden aangepakt, het waarborgen van het juiste gebruik van elektrische apparatuur en machines.

Om beroepsrisico’s in restaurants als gevolg van elektriciteit te voorkomen, wordt het volgende aanbevolen

 • Controleer of de de elektrische installaties zijn in uitstekende staat.
 • Zorg ervoor dat uw handen en voeten droog zijn wanneer u elektrische apparatuur gebruikt.
 • Gebruik geen gebroken stekkers geen beschadigde kabels.
 • Overbelast het elektrische systeem niet.

Brand

Brand is een beroepsrisico in restaurants veroorzaakt door de aanwezigheid van ovens, kachels en enkele brandbare componenten.

De belangrijkste acties voor de preventie van beroepsrisico’s in restaurants zijn onder meer

 • Het uitvoeren van een adequaat onderhoud van ovens, kachels en elektrische installaties.
 • Gebruik geen water om oliebranden te blussen.
 • Controleer de gasinstallaties voortdurend evenals de elektrische.
 • Het hebben van de juiste middelen om de brand te blussen naar gelang de herkomst ervan.

Temperatuur

De temperatuur is een van de aspecten die kan meer ongemak veroorzaken voor de werknemers, als gevolg van blootstelling aan koude of hitte op extreme niveaus.

Onder de acties die preventie garanderen, hebben we de risico’s van hotel- en restaurantwerk:

 • Het vermijden van plotselinge veranderingen in de temperatuur.
 • Gebruik adequate apparatuur zoals thermische handschoenen.
 • Plaats de hete containers in de daarvoor aangegeven gebieden.
 • Vermijd oliespatten bij het voorzichtig plaatsen van het voedsel.
 • Controleer of de afzuig- en airconditioningsystemen goed werken.

Preventie van beroepsrisico’s in de horeca als gevolg van ergonomische omstandigheden

Prevención riesgos laborales hostelería por condiciones ergonómicas

Om de preventie van beroepsrisico’s in de horeca te bereiken, is het noodzakelijk om rekening te houden met de factoren die de arbeidsomstandigheden ongunstig kunnen beïnvloeden van de werknemer.

Onder de meest opvallende kunnen we het volgende noemen:

Slechte positie

Soms nemen werknemers een slechte positie in vanwege het werk dat ze doen, omdat ruimtegebrek en lange werktijden bij het staan.

Om de effecten van een slechte positie te voorkomen hebben we

 • Aanpassing van de werkplek volgens de behoeften van elke positie.
 • Houd de juiste houding aan.
 • Verander de positie van het lichaam, door het uitvoeren van rekken.
 • Til uw voeten afwisselend op om het ongemak voor uw onderrug te verminderen.
 • Voer trainingen uit voor werknemers en de vaststelling van passende standpunten te versterken bij het uitvoeren van een bepaalde activiteit.

Herhaling van bewegingen

De herhaling van de bewegingen tijdens de werkdag kan letsels veroorzaken aan zenuwen, spieren, pezen en banden.

Om beroepsrisico’s in de horeca te voorkomen, bevelen wij de volgende acties aan:

 • Plan de uit te voeren taken tijdens de werkdag.
 • Roteren in de verschillende gebieden van het werk.
 • Stel rustperiodes in om de vermoeidheid van de spieren te herstellen.
 • Voer de activiteiten uit het verminderen van de kracht die tijdens elke activiteit wordt uitgeoefend.

Gewicht

Een ander beroepsrisico in restaurants is het gewicht, dat fysieke schokken of ongemak kan veroorzaken voor werknemers na het hanteren van zeer zware lasten, bij het verplaatsen van de ene plaats naar de andere, lange uren staan en een slechte houding aannemen.

Voor de preventie van beroepsrisico’s in de horeca als gevolg van de werking van het gewicht is het noodzakelijk:

 • Onderhouden van een goede lichaamshouding.
 • Gebruik beschermende uitrusting bij het laden of verplaatsen van zware lasten.
 • Draag geschikt schoeisel tijdens de werkdag.
 • Voer rekoefeningen uit tijdens de rustperiodes van de werkdag.

Voedselverwerking en risico’s in restaurants

Manipulación de alimentos y riesgos en restaurantes

De behandeling van voedsel vertegenwoordigt een hoog beroepsrisico in restaurants voor werknemers, omdat het mogelijk is om geïnfecteerd te raken met micro-organismen zoals schimmels of bacteriën uit besmet voedsel.

Enkele van de aanbevelingen om beroepsrisico’s in restaurants als gevolg van de omgang met voedsel te voorkomen zijn

 • Voer de campagne uit reinigings- en ontsmettingsplannen in de ruimtes waar voedsel wordt bereid.
 • Kook het voedsel op een geschikte temperatuur, voor de noodzakelijke kooktijd.
 • Bewaar het voedsel in schone, droge, en off-the-ground ruimtes.
 • Was uw handen met water en zeep, voor en na de omgang met voedsel en na het gebruik van het toilet.
 • Gebruik schone en geschikte kleding voor elke baan.

Chemicaliën en risico’s in de horeca

Químicos y el riesgo en hostelería

Gezien de aanwezigheid van beroepsrisico’s in de horeca het is noodzakelijk om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan chemische stoffen gebruikt om de reiniging uit te voeren.

Tot de vervuilende factoren behoren giftige dampen, onvoldoende opslag en vermenging van producten.

Om dit soort effecten te voorkomen, delen wij de volgende aanbevelingen:

 • Meng geen reinigingsmiddelen en volg de instructies voor het gebruik van het product.
 • Bewaar chemicaliën goed gesloten op een droge plaats, niet in de buurt van voedsel.
 • Ventileer de ruimtes ten tijde van de schoonmaak.
 • Gebruik handschoenen bij de omgang met chemicaliën.
 • In geval van toevallige inname wordt aanbevolen verbruik een overvloedige hoeveelheid water en vermijd braken.

Psychosociale risico’s in restaurants

Riesgos psicosociales en restaurantes

De psychosociale risico’s in restaurants die vaak de capaciteit van de werknemers overtreffen

Tot de psychosociale risico’s die de werknemers in het restaurant kunnen treffen, behoren

Stressniveaus

Stress is in staat tot het veroorzaken van onder andere nood, angst, prikkelbaarheid, humeurigheid, rugpijn, hypertensie, tachycardie en maag- en darmzweer.

Enkele aanbevelingen voor om psychosociale risico’s voor werknemers te vermijden zijn:

  • Vermindering van het aantal uren van de verlengde werkdag.
  • Als je overwerkt bent, vraag dan om hulp.
  • Identificeer situaties die stress kunnen veroorzaken.
  • Eet gezond.
  • Krijg minstens 8 uur slaap per dag.

Burn-out van het personeel

De burn-out of Burnout syndroom reageert op een algemene staat van uitputting en vermoeidheid, waarbij de werknemer alle soorten van motivatie in verband met zijn of haar werk verliest.

Dit zijn enkele aanbevelingen die de beroepsrisico’s in restaurants met het Burnout-syndroom zullen helpen verminderen:

 • Besturingsstressniveaus door gezonde activiteiten.
 • Aanpassen aan de werklast.
 • Onderhouden van een goede relatie met de baas en de medewerkers.
 • Herkennen van stress triggers.

Extern geweld

Extern geweld is een andere risicofactor op het werk die werknemers treft blootgesteld aan agressie of mishandeling van klanten tijdens hun werkdag.

Tot de aanbevelingen om het beroepsrisico in restaurants die door geweld van buitenaf worden vertegenwoordigd, adequaat te beheren behoren

 • Opleiding aanbieden aan werknemers over de omgang met en de erkenning van geweld.
 • Vaststelling van conflictpreventieprotocollen.
 • Implementeer beveiligingsmaatregelen zoals camera’s, alarmen en het opnemen van fondsen.
 • Psychologische zorg verlenen aan medewerkers die een gewelddadige gebeurtenis hebben meegemaakt.

Belang van het evalueren en voorkomen van beroepsrisico’s in restaurants

Importancia de evaluar y prevenir riesgos laborales en restaurantes

Het belang van het evalueren en voorkomen van beroepsrisico’s in restaurants houdt verband met de verbeterde veiligheid, die zich richt op het hervormen van nieuwe voorwaarden die de werknemers tijdens hun werkdag ten goede komen.

Het voorkomen van beroepsrisico’s in de horeca is van vitaal belang voor de ontwikkeling van het bedrijf.

Het draagt ook bij tot de goede ontwikkeling van de werknemers en de vaststelling van maatregelen voor de totstandbrenging van nieuwe strategieën en het vermijden van elke vorm van onvoorziene omstandigheden.

Een antwoord achterlaten

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Doel: Gestionar las solicitudes realizadas a través del sitio web, enviar comunicaciones comerciales y, en su caso, compras en línea.

Rechten: Acceso a, Corrección, cancelación, oposición y otros derechos como se explica en la “Información adicional”.

Ontvangers: Los datos sólo se transmiten a los proveedores que tienen una relación contractual con Monouso.

Legitimatie: Consentimiento del interesado.

Verantwoordelijk: Envalia Group, S.L.

Aanvullende informatie: You can find additional information on data protection in our privacy policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.